Παιδαγωγικές Υπηρεσίες που σας παρέχουμε σε σχέση με τα παιδιά:

Οι παιδαγωγικές υπηρεσίες έχουν να κάνουν με δύο τομείς:

Αξιολόγηση

 • Διάγνωση, αξιολόγηση, εκτίμηση των μαθησιακών δυσκολιών σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς.
 • Διάγνωση Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρις Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
 • Έλεγχος Νοητικού Δυναμικού με την χορήγηση του Raven’s Progressive Matrices.
 • Εντοπισμός προβλημάτων λόγου και παραπομπή στο λογοθεραπευτικό τμήμα για περαιτέρω διερεύνηση.
 • Εντοπισμός συναισθηματικών δυσκολιών που σχετίζονται με τη σχολική επίδοση.

Παρέμβαση

 • Ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας, απαλοιφή συλλαβισμού και δισταγμού, μείωση αντικαταστάσεων και παραλεξιών.
 • Ενίσχυση στην εκμάθηση και χρήση των γραμματικών κανόνων.
 • Ενίσχυση στη δομή, παραγωγή και οργάνωση του προφορικού και του γραπτού λόγου.
 • Ενίσχυση των αριθμητικών δεξιοτήτων.
 • Παρέμβαση σε επίπεδο συμπεριφοράς, οριοθέτηση, ακολουθία κανόνων, συνέπεια στις σχολικές υποχρεώσεις.
 • Ενίσχυση στη διατήρηση της προσοχής και μείωση της υπερκινητικότητας και της παρορμητικότητας.

Παιδαγωγικές Υπηρεσίες που σας παρέχουμε σε σχέση με τους γονείς:

Οι Παιδαγωγικές υπηρεσίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα ίδια τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους.

 • Λήψη ιστορικού από τους γονείς.
 • Επικοινωνία με το σχολείο και το φροντιστήριο κατόπιν επιθυμίας των γονέων.
 • Συμβουλευτική γονέων σε σχέση με το σχολικό πλαίσιο και την οργάνωση μελέτης.
 • Ενημέρωση γονέων για την πορεία του παιδιού στο αποκαταστασιακό πρόγραμμα.
 • Συγγραφή έκθεσης πορείας κατόπιν επιθυμίας των γονέων είτε για προσωπική χρήση είτε για να προσκομισθεί σε κάποιο δημόσιο φορέα.
Διαδώστε μέσω: