Αδυναμία ενηλικίωσης και εξαρτήσεις. Πώς συσχετίζονται;

Εξαρτήσεις & Ενηλικίωση

Έχει παρατηρηθεί πως μερικά άτομα επιδεικνύουν «αδυναμία ενηλικίωσης» που συνήθως οφείλεται στην «καθήλωση» στα πρώτα στάδια της ψυχολογικής ανάπτυξης τους. Τα άτομα αυτά συνήθως έχουν την τάση να είναι εγωκεντρικά, ναρκισσιστικά και σαφώς να παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με άλλα άτομα. Και αυτό γιατί υπάρχει αφύσικη προσκόλληση στους γονείς και ιδίως στη μητέρα με αποτέλεσμα να…