Επικοινωνείτε oυσιαστικά με το παιδί σας ή έχετε εγκλωβιστεί μέσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε;;;

Οικογένεια

Σήμερα που όλοι βιώνουμε τις δραματικές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται στην χώρα μας, έχουν αναδυθεί πολλά και ουσιαστικά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την επιβίωση μας, τη διαβίωση μας, τις αξίες μας, τα πιστεύω μας και εν γένει με την ψυχική μας υγεία. Καταστάσεις δηλαδή που μας κάνουν να αποξενωνόμαστε από τον εαυτό μας και τους γύρω μας και να μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο ακαμψίας, δυσαρέσκειας και απογοήτευσης. Η ψυχολογική πίεση είναι ακόμα εντονότερη, όταν οι γύρω μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με μας, και μάλιστα όταν αυτοί είναι τα ίδια μας τα παιδιά. …