Βιωματικές Ομάδες Αυτογνωσίας – Προσωπικής Ανάπτυξης

Βιωματικές Ομάδες Αυτογνωσίας – Προσωπικής Ανάπτυξης

Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης : Συναντήσεις κάθε 1η & 3η Κυριακή του μήνα (11:00-13:00) από 20/11/2022   H ομάδα προσωπικής ανάπτυξης απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει σε μία ομαδική διαδικασία συζήτησης και βιώματος, ενδοσκόπησης και προσωπικής αλλαγής με