Μαθησιακές δυσκολίες και ο ρόλος των γονιών

Αγόρι διαβάζει

Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν πως τα παιδιά τους αδιαφορούν για το σχολείο και βαριούνται να κάνουν τα μαθηματά τους. Είναι πράγματι ετσι; Μήπως δυσκολεύονται και γι’ αυτό δεν εκφράζουν το κατάλληλο ενδιαφέρον; Μήπως η δυσκολία τους μεταφράζεται ως αδιαφορία;